Statystyki zdarzeń na dzień 18.02.2018

panel
50
Pożary
panel
114
Miejscowe zagrożenia
panel
17
Alarmy fałszywe
panel
181
Suma