Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Tytuł: Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim
Numer sprawy: MT.2370.01.2015
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania: 2015-05-28
Termin składania ofert: 2015-06-11 godz. 09:30
Ogłoszenie o Zamówieniu:

(wprowadzono dnia: 2015-05-28)

SIWZ:

(Załączniki od 1 do 7)

(wprowadzono dnia: 2015-05-28)

(Załącznik nr 8)

(wprowadzono dnia: 2015-05-28)

         (wprowadzono dnia: 2015-06-03)

          (wprowadzono dnia: 2015-06-08)

Udostępnione dokumenty zgodnie z prośbą Wykonawców:

         (wprowadzono dnia: 2015-06-09)

Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

          (wprowadzono dnia: 2015-06-16)