Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

(aktualizacja 10.01.2021r)

Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 strażaków i pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PSP oraz druhów OSP

Szczegóły TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Zaświadczenia

Zaświadczenia ze zdarzenia

Zaświadczenie uzyskuje się w jednym egzemplarzu w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jagiellońskiej 11 w dni powszednie od godziny 7.30 do 15.30 lub listownie na wskazany adres.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635 z poźn. zmianami) zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego

W tytule wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP

W celu odebrania stosownego zaświadczenia wnioskodawca musi posiadać stosowny dowód wpłaty (dowód wpłaty bezpośrednio w kasie Urzędu, potwierdzenie przelewu bankowego). Osoba zgłaszająca się  powinna mieć ze sobą dokument tożsamości.

Wniosek o zaświadczenie ze zdarzenia można pobrać tutaj.