banner

Stanowisko Kierowania

W grudniu 2003 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. utworzono Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w którym funkcjonariusze PSP oraz dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego obsługiwali numery alarmowe 112, 999 i  998. Piotrkowskie CPR spełniało założenia zintegrowanego systemu ratowniczego i umożliwiało ujednolicenie systemu zgłoszeń, a także zarządzanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia oraz innych podmiotów współdziałających na terenie powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, CPR przestał funkcjonować w dotychczasowej formie prawnej. Technicznie system funkcjonował dalej bez zmian,  w zmienionej formie organizacyjnej w postaci zintegrowanego stanowiska kierowania Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W drugiej połowie 2013 roku rozpoczęło funkcjonowanie Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, które w listopadzie 2013 r przejęło obsługę numeru alarmowego 112.

Zintegrowane stanowisko kierowania, w którym służbę pełnili dyspozytorzy PRM oraz PSP funkcjonowało do lipca 2016 r. Od tego czasu numer alarmowy 999 obsługiwany jest przez Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną w Łodzi.

Stanowisko Kierowania KM PSP poddano gruntownej modernizacji w drugiej połowie 2014 roku.

Stanowisko Kierowania KM PSP

Do zadań Stanowiska Kierowania KM PSP należy w szczególności:

1) przyjmowanie, kwalifikowanie oraz w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń alarmowych;

2) dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;

3) wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;

4) bieżące analizowanie:

a) informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu podmiotów ksrg,

b) gotowości operacyjnej,

c) czasu interwencji, w tym czasu dysponowania, przybycia, prowadzenia i zakończenia działań ratowniczych,

d) przebiegu działań ratowniczych,

e) rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotu ksrg;

5) informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;

6współdziałanie ze stanowiskami kierowania, centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi centrami lub zespołami zarządzania kryzysowego;

W stanowisku kierowania pełnią służbędyżurni operacyjni i dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Obsada zmianowa

  • Dyżurny operacyjny

– kpt. Adam Sosnowski

  • Dyżurny Operacyjny

– kpt. Tomasz Pągowski

  • Dyżurny operacyjny

– mł.kpt. Bartłomiej Banaszczyk

  • Dyżurny operacyjny

mł.kpt. Jarosław Miśkiewicz

  • Dyżurny Stanowiska Kierowania

– mł. kpt. Piotr Misztela

  • Dyżurny Stanowiska Kierowania

– ogn. Jarosław Domarańczyk

  • Dyżurny Stanowiska Kierowania

– mł. ogn. Artur Gruszka

  • Dyspozytor

– mł. ogn. Cezary Hernoga

Kampanie informacyjne

czad 1 

costa Ulotka 1str

fajerwerki

 

 nfosigwlogo

Statystyki zdarzeń

Na dzień 05.11.2018 odnotowano 2037 zdarzeń

[No canvas support]

Ciekawe poradniki