Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

j.rytych

KOMENDANT MIEJSKI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mł. bryg. mgr inż. Jakub RYTYCH

 

p.o. ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

bryg. Jan Mielczarek 

 

 

 

KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy: bryg. Jan Mielczarek 
Sekcja Kadrowo-Organizacyjna: kpt. Robert Maczugowski
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna: mł. bryg. Łukasz Darmos
Wydział Kontrolno- Rozpoznawczy:
Sekcja Finansów:  Anetta Kacperczyk