j.rytych

KOMENDANT MIEJSKI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mł. bryg. mgr inż. Jakub RYTYCH

 

 

 

 

KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy: bryg. Jan Mielczarek 
Sekcja Kadrowa-Organizacyjno: kpt. Robert Maczugowski
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna: mł. bryg. Łukasz Darmos
Wydział Kontrolno- Rozpoznawczy:
Sekcja Finansów:  Anetta Kacperczyk