Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

j.rytych

KOMENDANT MIEJSKI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mł. bryg. mgr inż. Jakub RYTYCH

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

bryg. mgr inż. Jan Mielczarek 

 

 

 

KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy: mł. bryg. Piotr Kaźmierczak - zastępca naczelnika
Sekcja Kadrowo-Organizacyjna: kpt. Robert Maczugowski
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna: mł. bryg. Łukasz Darmos
Wydział Kontrolno- Rozpoznawczy: st. kpt. Adrian Dziubecki- zastępca naczelnika
Sekcja Finansów:  Anetta Kacperczyk