Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

(aktualizacja 10.01.2021r)

Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 strażaków i pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PSP oraz druhów OSP

Szczegóły TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Historia Piotrkowskiej Straży Pożarnej

Pierwsze zapisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i odpowiedzialności karnej w przypadku ich nieprzestrzegania pojawiły się w 1347 roku za czasów Kazimierza Wielkiego. Wydane wówczas słynne "Statuty Wiślickie" mówiły między innymi, że "...pożeśćca ma być spalon" co w tłumaczeniu na dzisiejszą polszczyznę oznacza: "podpalacz ma być spalony". Była to straszna kara, ale miała skutecznie odstraszać potencjalnych podpalaczy drewnianych - wówczas domów.

Za twórcę podstaw nowoczesnego pożarnictwa w Polce uważa się Andrzeja Frycza Modrzewskiego - wójta Wolborza, który konstruując pierwsze przepisy pożarnicze w XVI wieku pisał miedzy innymi: "...każdy gospodarz ma mieć przy swoim domu ruchomą drabinę, osękę na długim drzewcu do burzenia palącego się zabudowania, którą zmoczywszy, można gasić ogień, do tego siekierę, wiadro, kadź pełną wody..."

Późniejsze wzmianki o obowiązku posiadania sprzętu gaśniczego pochodzą z XVII wieku. Wtedy to sejm grodzieński uchwalił zasady posługiwania się sprzętem i postępowania w przypadku pożaru. "Prawnie" zapisane reguły pochodzą z 1779 roku, kiedy marszałek Stanisław Lubomirski wprowadził w Warszawie "Nowy porządek ogniowy". Wówczas to ukazała się ustawa ogniowa wydana przez rosyjskie Stowarzyszenie Pożarnicze.

Pierwsze zawodowe straże pożarne na ziemiach polskich pojawiły się w Warszawie 1836 roku, w Krakowie w 1873 i w Poznaniu w 1877 r. Ciekawostką jest, że jeszcze w XVIII wieku w okolicach Zakopanego za nieumyślne spowodowane pożaru obory przez siostrę właściciela, została ona ukarana publiczną chłostą po gołym ciele i wypędzona ze wsi, a sam właściciel musiał zapłacić 30 koron co wówczas było bardzo wysoka karą. Z historii znane są pożary trawiące całe miasta.

Żywioły nie ominęły również miasta o tak bogatej przeszłości jak Piotrków. Były one prawdziwą plagą dla trybunalskiego grodu, ze względu na to, że pochłaniały większość drewnianej zabudowy. Za największe katastrofy, które szczególnie silnie dotknęły Piotrków należy uznać pożary w roku 1516, 1530 i w 1544 roku. W następnym wieku ogień strawił cześć miasta w 1615 roku, w 1640 i 1648 roku. W 1731 roku spłonęło w centrum miasta około stu kamienic. W 1865 roku pożar zniszczył prawie połowę ówczesnego Piotrkowa. Był on impulsem do powstania straży pożarnej. W 1873 roku źle wsławiony gubernator piotrkowski Iwan Kochanow nie zgodził się na zorganizowanie oddziału polskiego, który byłby zbyt zbrojny "...choćby tylko w wiadra i toporki". Piotrkowianie jednak, w tym najbardziej piotrkowska inteligencja skupiona wokół miejscowego pisma "Tydzień" nie ustawali w staraniach mających na celu powstanie straży pożarnej, W październiku 1877 roku wydana została ustawa rządowa o zakładaniu stowarzyszeń ogniowych i w dniu 31 marca 1878 roku gubernator Kochanow pomimo własnej nieprzychylności zatwierdził ustawę piotrkowskiego stowarzyszenia. Od tego momentu rozpoczęła działalność "Ochotnicza Straż Ogniowa miasta Piotrkowa". Na listę członków honorowych wpisało się prawie 100 osób, a członkami czynnymi zostały 152 osoby. Na zebraniu w piotrkowskim ratuszu wybrano 6 osobowa Radę Nadzorczą, której Prezesem został redaktor Antoni Porębski. Naczelnikiem straży mianowano Władysława Rozmarynowskiego. Pierwszego maja tegoż roku odbyły się pierwsze próby i ćwiczenia strażackie, a kilkanaście dni później młoda straż piotrkowska przeszła chrzest bojowy gasząc przez dwie doby groźny pożar budynków. W pierwszym roku działania gasiła w sumie 14 pożarów zyskując miano "...dobrze zasłużonej i niewątpliwie pożytecznej instytucji". W 1881 roku piotrkowska straż liczyła już 255 członków honorowych i 266 czynnych. Była formacją kompletnie umundurowaną, nieźle jak na owe czasy wyposażoną w sprzęt.

Straż dzieliła się na 5 oddziałów mieszczących się w poszczególnych rewirach miasta, przy czym każdy z nich był zdolny do prowadzenia samodzielnych działań. Na czele każdego z oddziałów stał Naczelnik i jego zastępca mianowani przez Radę Nadzorczą. Strażacy w oddziałach w liczbie od 40-50 dzielili się na toporników i wodniczych, każdy z oddziałów miał również swojego trębacza "sygnalistę". Posiadali umundurowanie zimowe z ciemno-brązowego sukna i letnie z płótna żaglowego. Narzędzia ratunkowe to 6 sikawek dużych i 1 mała, pompy ssąco-tłoczące do napełniania beczek z wodą, 8 drabin, 45 blaszanych wiader i 15 bosaków. Umundurowana polska formacja była solą w oku władz zaborczych do tego stopnia, że strażakom zabroniono maszerować w rytmie klasycznych marszy. Zamiast tego paradowali zatem w rytmie walca. :-)

Ćwiczenia piotrkowskich strażaków odbywały się na dawnym Placu Solskim (dziś stoi w tym miejscu Sąd Wojewódzki). Wybudowano tu drewniana wieżę strażacką oraz szopę, w której gromadzono sprzęt ratowniczy. W 1885 roku pożar dotknął samych strażaków. Spłonęła wówczas wspomniana wieża i szopa drewniana. W trudnym okresie zaborów mimo rusyfikacji piotrkowscy strażacy zapisali piękne karty w historii naszego miasta będąc przykładem patriotycznej i obywatelskiej postawy, upowszechniając kulturę. Członkami straży pożarnej byli rzemieślnicy, robotnicy i przedstawiciele inteligencji. Wszystkie warstwy społeczne. Siłą przyciągającą w szeregi piotrkowskiej straży pożarnej, kiedy rząd carski tępił wszelkie przejawy polskości w życiu publicznym, był autonomiczny charakter tej instytucji, mundur, polska komenda i emblematy. Wszystko to przypominało wojsko polskie, za którym tak bardzo Polacy tęsknili. W okresie miedzy wojennym to właśnie Józef Piłsudski powiedział, że straż ogniowa jest młodszą siostrą armii.

Następowały zmiany w radzie nadzorczej. Najdłużej bo aż 25 lat funkcję naczelnika w latach 1892-1917 sprawował piotrkowski przemysłowiec Franciszek Ksawery Span - właściciel teatru i browaru. Wyróżniały się wówczas strażacki chór i różne zespoły, w tym założona w 1899 roku orkiestra dęta. Strażacy prowadzili również kinematograf. Poprawiało się sukcesywnie wyposażenie w sprzęt. Pod koniec wieku zakupiono dwie sikawki czterokołowe, 15 beczek żelaznych oraz wóz rekwizytowy, a w roku 1903 na 25 lecie istnienia straży zakupiono drabinę mechaniczna od firmy "Ignis" za sumę 1075 rubli. Straż uczestniczyła w licznych zawodach strażackich między innymi w Radomsku i Częstochowie zdobywając wiele cennych nagród i wyróżnień. Za ofiarność wykazaną przy gaszeniu pożarów wprowadzono pierwsze nagrody: pieniężne i szczególnie cenione odznaczenia honorowe za wysługę lat 10, 15, 20 i 25.

Wobec braku własnych obiektów z inicjatywy Franciszka Ksawerego Spana w dniu 11 lipca 1910 roku piotrkowscy strażacy za sumę 5500 rubli nabyli plac przy ulicy Jagiellońskiej (dziś siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej) pod hipotecznym numerem 356. Niestety plac o wielkości 20.000 łokci wskutek braku funduszy na budowę nowoczesnej strażnicy, aż do zakończenia II wojny światowej pozostawał tylko placem ćwiczeń.

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości przez Polskę powołany zostaje do życia w 1921 roku "Związek Floriański", do którego wstępuje także Piotrkowska Straż Ogniowa. Po dwóch latach zostaje rozwiązany Związek Floriański, a jego miejsce powołano "Związek Straży Pożarnych". W Piotrkowie przy starostwie znajduje swoją siedzibę Okręgowy Zarząd Związku. Jego Prezesem zostaje Władysław Fijałkowski. Za główne zadanie zarząd stawia sobie powołanie do życia nowych oddziałów, tak by ich liczba w powiecie wyniosła 112, podział powiatu na 15 rejonów i obsadzenie Naczelników Rejonowych, opracowanie Statutu i powołanie do życia gminnych komisji przeciwpożarowych, zakup sprzętu i jego rozdział, a także zorganizowanie zjazdu powiatowego i kursu szkoleniowego dla Naczelników. Przełomowy dla piotrkowskich strażaków był rok 1924, kiedy to zakupiono dzięki wsparciu finansowemu władz miasta i hut szkła "Kara" i "Hortensja" dwa pierwsze samochody gaśnicze na których umieszczono beczki żelazne o pojemności 1400 litrów każda. Huty ofiarowały również jak na tamte czasy super nowoczesny samochód marki "Ford". Nabyto także sikawkę motorową "Benz Gagenau" o wydajności 800 l/min. Na wieży ciśnień w ogrodzie kolejowym została zainstalowana syrena elektryczna. Pamiętny był również rok 1928 kiedy to Piotrkowska Straż Pożarna w dniach 22-23 września obchodziła Jubileusz 50 lecie istnienia. W Piotrkowie w 1928 roku powstał pierwszy żeński odział służby pożarniczej. Jego członkinie stawiały sobie za cel "...niesienie ulgi w cierpieniu poparzonym i pokaleczonym". Komendantką oddziału samarytanek została Felicja Kluczyńska.

Lata 30-te w piotrkowskiej straży to okres wzmożonej motoryzacji. W roku 1934 nastąpiła radykalna modernizacja posiadanego sprzętu, odnowiono całkowicie beczkowóz na podwoziu motorowym, zakupiono też 2 nowe autopogotowia, powiększono i uzupełniono sprzęt pomocniczy. Nabyto 3 drabiny drewniane, wyremontowano drabinę mechaniczną i dokupiono węże pożarnicze. Przeprowadzono zmiany organizacyjne tworząc dwa oddziały zmotoryzowane: 1 konny przystosowany do warunków podmiejskich i 1 rezerwowy seniorów. Siedziba straży pożarnej mieściła się przy ulicy Piłsudskiego (dziś Wojska Polskiego 37 - obiekty Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego). W 1938 roku w 60-tą rocznicę istnienia piotrkowskiej straży pożarnej straż liczyła 139 członków czynnych, a Komendantem został Bohdan Kłopotowski

We wrześniu 1939 roku Piotrków zajmuje okupant hitlerowski. Ochotnicza Straż Ogniowa miasta Piotrkowa kończy swoją działalność. Niemcy powołują z dniem 1 czerwca 1941 r. pogotowie przeciwlotnicze tzw. "LHD" oraz grupy pożarnicze, które następnie w sierpniu 1942 roku zostają przekształcone w Zawodową Straż Pożarną liczącą wraz ze stanem obrony przeciwlotniczej 300 osób w sile kompanii na każdej zmianie. 

Tabor piotrkowskiej straży podczas okupacji

Tabor piotrkowskiej straży podczas okupacji

Niemieckie pozwolenie na przejazd koleją wydane strażakowi

Niemieckie pozwolenie na przejazd koleją wydane strażakowi

Po ćwiczeniach terenowych 1941r

Po ćwiczeniach terenowych 1941r.

Strażacy są skoszarowani i pełnia służbę w systemie 24 godz. pracy - 24 godziny wolne. Komendantem straży pożarnej zostaje porucznik Ignacy Tuszyński, a od 1944 roku obowiązki przejmuje kapitan Łobodzki. Siedzibą jednostki jest przedwojenny obiekt przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego 37. Strażacy piotrkowscy należeli w czasie II wojny światowej do ofiarnych żołnierzy oraz członków konspiracji antyhitlerowskiej. Straż Pożarna podczas okupacji była ostoją polskości. Organizowano wspólnie obchody świat, grupowe asysty w kościołach, przy straży działał zespół muzyczny i chór. Straż była jedyną formacją której hitlerowcy zezwolili na noszenie polskich tradycyjnych emblematów i dystynkcji. W styczniu 1945 roku uciekający przed Armią Czerwoną z Piotrkowa Niemcy skradli liczne pojazdy, w tym i pożarnicze. Później kilka z tych pojazdów znaleziono pod Wieluniem. Gdy płonął gmach Gimnazjum Chrobrego strażacy pieszo jedynie z ocalałymi wężami pędzili do pierwszego po wyzwoleniu pożaru.

 Wigilia 1944r.

Wigilia 1944r.

Legitymacja strażaka zawodowego

Legitymacja strażaka zawodowego

Po zakończeniu wojny utworzono Zawodowe Pogotowie Straży Pożarnej. Komendantem został podporucznik Alojzy Musiał. Strażacy w liczbie 20 na zmianie pełnili służbę w systemie zmianowym 24x24 godz. W 1950 roku w miejsce Zawodowego Pogotowia powołana została Zawodowa Straż PożarnaW tym samym czasie w Urzędzie Powiatowym utworzono Komendę Powiatową Straży Pożarnych, której Komendantem został major Władysław Jagodziński.

 Lata 50. Strażacy w starym budynku zawodowej straży pożarnej przy ul. Wojska Polskiego 37

Lata 50. Strażacy w starym budynku zawodowej straży pożarnej przy ul. Wojska Polskiego 37

W 1951 roku podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy przy ulicy Jagiellońskiej, ponieważ dotychczas zajmowana siedziba przy ulicy Wojska Polskiego stawała się zbyt ciasna. W tym samym roku z Wojewódzkiej Rady Narodowej uzyskano fundusze i rozpoczęto budowę

Budowa nowej strażnicy

Strażacy oraz członkowie ich rodzin społecznie w dni wolne od pracy włączyli się do prac budowlanych. Z końcem 1955 roku ukończono budowę, a ostatecznie wiosną 1956 roku strażacy przenieśli się do nowej siedzib, choć trwały jeszcze prace adaptacyjne i wykończeniowe. W nowo otwartej siedzibie z inicjatywy ogniomistrza Kopcia zorganizowano dla mieszkańców Piotrkowa wystawę sprzętu pożarniczego. W 1955 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej. Funkcję tą zaczął pełnić Ludwik Pękalski., zaś na stanowisko Komendanta Powiatowego powołano K. Gieragę

 Wystawa sprzętu pożarniczego w nowo otwartej strażnicy  Wystawa sprzętu pożarniczego w nowo otwartej strażnicy

Wystawa sprzętu pożarniczego w nowo otwartej strażnicy

W nowej siedzibie W nowej siedzibie

W nowej siedzibie

Zawody sportowe 1958r.

Zawody sportowe 1958r.

W 1958 roku na terenie gdzie dziś stoją wieżowce przy ulicy Sienkiewicza strażacy zorganizowali wyjątkowo widowiskowe praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem podpalonych makiet domków słomianych. Pokazom z zainteresowaniem przyglądali się mieszkańcy naszego grodu.

W budynku piotrkowskiej Zawodowej Straży Pożarnej znalazł swoją siedzibę Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego, którego długoletnim Komendantem był płk. Henryk Konieczny. Ośrodek kształcił strażaków zawodowych oraz ochotników z terenu całego ówczesnego województwa łódzkiego, w ramach organizowanych kursów i szkoleń

Kurs szeregowych w budynku piotrkowskiej straży pożarnej 1963r.

Kurs szeregowych w budynku piotrkowskiej straży pożarnej 1963r.

 Ćwiczenia doskonalące.

Ćwiczenia doskonalące.

Na początku lat 70 rozpoczęła się wymiana sprzętu bojowego na bardziej nowoczesny. To właśnie wtedy pojawiły się w piotrkowskiej jednostce pierwsze ciężkie samochody pożarnicze wyprodukowane w Jelczu i inne nowoczesne jak na tamte czasy pojazdy.

Pierwsze ciężkie samochody pożarnicze wyprodukowane w Jelczu

Kolejnymi powojennych komendantami Piotrkowskiej Straży Pożarnej byli: Alojzy Musiał, Ludwik Pekalski, Henryk Konieczny, Władysław Jagodziński, Henryk Tomalkiewicz, Lech Bartkiewicz, Edward Wojciech Konieczny, Edmund Porowski, Tadeusz Karcz, Krzysztof Szmitka, Roman Kaźmierczak, Dariusz Lorenc i aktualnie Włodzimierz Kapiec.

W 1975 roku nastąpił nowy podział administracyjny kraju. Powstało miedzy innymi województwo piotrkowskie. Poczynania zmierzające do poprawy skuteczności działań prewencyjnych i ratowniczych dała Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 roku o ochronie przeciwpożarowej. Powstały kształt ochrony przeciwpożarowej, w której znalazła się Komenda Rejonowa Straży Pożarnych i Zawodowa Straż Pożarna miał osiągnięcia i sukcesy, ale także i wady. Te drugie to traktowanie pożarnictwa w sposób drugorzędny, centralne zarządzanie i wielorakie podporządkowanie, słaby stan wyposażenia w nowoczesny sprzęt specjalny.

Odwilż nastąpiła w roku 1991 kiedy to Sejm Rzeczypospolitej uchwalił dwie ustawy: Ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawę o Państwowej Straży Pożarnej ustalając tym samym nową organizację ochrony przeciwpożarowej. Powstała wówczas Państwowa Straż Pożarna, której twórcą był ówczesny Komendant Główny Feliks Dela, a w całym kraju powołano do życia Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze i Komendy Rejonowe Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim jest w prostej linii kontynuatorką i spadkobierczynią powołanej w 1878 roku Piotrkowskiej Straży Ogniowej. Chroniąc 170.000 mieszkańców zabezpiecza ona rejon o powierzchni 1498 km2, w skład którego wchodzi Piotrków Trybunalski oraz 11 gmin. Od momentu powołania Państwowej Straży Pożarnej w 1992 roku corocznie bierze udział w ponad 800 akcjach likwidacji pożarów oraz usuwaniu innych miejscowych zagrożeń.

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej nałożyła na służbę obowiązki, które jednostka realizuje. Jest to likwidacja pożarów, skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Obecnie Państwowa Straż Pożarna jako filar Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, stanowiącego integralną część sytemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa organizuje i prowadzi działania gaśnicze oraz ratownicze w zakresie ratownictwa: chemiczno-ekologicznego, technicznego, drogowego, wodnego i infrastruktury komunalnej. W obrębie sytemu działają również najlepiej przygotowane i wyszkolone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wspomagając Państwową Straż Pożarną.

autor: st. kpt. mgr inż. Mariusz Konieczny