Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

(aktualizacja 10.01.2021r)

Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 strażaków i pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PSP oraz druhów OSP

Szczegóły TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Status prawny

Status prawny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim określa art. 8, ust. 1, pkt. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej – (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z późn. zm.)

Szczegółowe zasady organizacji komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1607)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim powstała z dniem 01 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa Dz.U. Nr 106, poz. 668).