Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Postępowania prowadzone przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w czasie epidemii

W związku z wejściem w życie w dniu 31.03.2020 r. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) przedstawiamy poniżej informację na temat funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim w kontekście prowadzonych postępowań takich jak między innymi wydawanie opinii, odbiory budynków, uzgadnianie operatów ppoż. Zaznaczamy jednocześnie, że w przypadku spraw niewymagających bezpośredniej obecności funkcjonariuszy oraz sprawach dotyczących zagrożenia życia i zdrowia ludzi postępowania są prowadzone. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

Postępowania prowadzone przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim w czasie epidemii - SZCZEGÓŁY

Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Z dniem 6 kwietnia br. łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski powierzył obowiązki zastępcy komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim bryg. Janowi Mielczarkowi. Dotychczas bryg. Mielczarek pełnił funkcję naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Czytaj więcej: Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Aplikacja COVID-19

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

Czytaj więcej: Aplikacja COVID-19