Powiatowe eliminacje do XXXIX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 22 marca br. w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje do XXXIX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 34 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego. Eliminacje odbyły się pod patronatem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe oraz firmy Mercor i SIEMENS.


Zgodnie z regulaminem OTWP turniej przeprowadzony został w trzech grupach wiekowych tj:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych,
II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,
III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Prace oceniało Jury w składzie:

1. bryg. w st. spocz. Dariusz Lorenc - Przewodniczący
2. st. kpt. Jakub Rytych - Sekretarz

3. kpt. Adrian Dziubecki - Członek
4. mł. ogn. Mariusz Pietraszczyk – Członek


po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

 1. Justyna Zielonka               - SP w Proszeniu                                           - 18  pkt.
 2. Patrycja Piotrowska          - SP w Trzepnicy                                           - 17  pkt.
 3. Ewelina Purgał                  - SP w Stobnicy                                             -  16 pkt.
 4. Bartłomiej Makuch            - SP nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim         - 15 pkt + 7 pkt.(dogrywka)
 5. Natalia Tuchowska            - ZSG nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim        - 15 pkt + 7 pkt.(dogrywka)

II grupa wiekowa (gimnazja)

 1. Mateusz Szost                   - Gimnazjum w Wolborzu                             -  21 pkt.
 2. Damian Mamrot                - Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną             - 19 pkt.
 3. Katarzyna Cieślik              - PZSG w Ręcznie                                         - 17 pkt.
 4. Zuzanna Antosik               - Gimnazjum w Rozprzy                               - 16 pkt.
 5. Mikołaj Herman                - Publiczne Gimnazjum w Tomawie              - 16 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

 1. Michał Moneta                  - ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim         -  17 pkt.
 2. Daniel Kaczmarczyk         - ZSP w Sulejowie                                         -  14 pkt.
 3. Kamil Zając                       - ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim         -  14  pkt.
 4. Grzegorz Koszelak            - II LO            w Piotrkowie Trybunalskim               -  11 pkt.
 5. Krystian Cieślik                 - ZSR CKP Bujny                                         - 10 pkt.+6 pkt. (dogrywka)

 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

 1. Bartłomiej Makuch            - SP nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim         - 12 pkt                      
 2. Patrycja Piotrowska          - SP w Trzepnicy                                           - 9  pkt.
 3. Ewelina Purgał                  - SP w Stobnicy                                             - 7 pkt.
 4. Justyna Zielonka               - SP w Proszeniu                                           - 4  pkt.
 5. Natalia Tuchowska            - ZSG nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim        - 4 pkt

II grupa wiekowa (gimnazja)

 1. Damian Mamrot                - Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną             - 12 pkt.
 2. Mikołaj Herman                - Publiczne Gimnazjum w Tomawie              - 12 pkt.
 3. Katarzyna Cieślik              - PZSG w Ręcznie                                         - 11 pkt.
 4. Zuzanna Antosik               - Gimnazjum w Rozprzy                               - 11 pkt.
 5. Mateusz Szost                   - Gimnazjum w Wolborzu                             -  7 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

 1. Grzegorz Koszelak            - II LO            w Piotrkowie Trybunalskim               -  19 pkt.
 2. Kamil Zając                       - ZSP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim         -  13  pkt.
 3. Michał Moneta                  - ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim         -  12 pkt.
 4. Krystian Cieślik                 - ZSR CKP Bujny                                         -  10 pkt.
 5. Daniel Kaczmarczyk         - ZSP w Sulejowie                                         -   0 pkt.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentowały Miasto Piotrków Trybunalski oraz powiat piotrkowski w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

Nagrody i Dyplomy wręczali:

st. bryg. Paweł Kardas – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Tryb,
dh Tadeusz Karcz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,
Ryszard Musiałowicz - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego powiatu piotrkowskiego


Uczestnikom konkursu gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Wręczono również nagrody wyróżnienia dla laureatów szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.

I grupa – przedszkola Amelia Puszczyńska – Przedszkole Samorządowe w Wolborzu,

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III - Sylwia Dawidowicz – Szkołą Podstawowa w Łękach Szlacheckich,

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI - Mateusz Żarski – OSP Przygłów,

IV grupa – gimnazjum – Julia Płachta – Gimnazjum w Czarnocinie,

V grupa – szkoła ponadgimnazjalna – Przemysław Żarski – OSP Przygłów,

VI grupa – dorośli – Marta Rytych – OSP Przygłów.