Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

26 lipca 2020 r. zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane przez funkcjonariuszy KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Szkolenie rozpoczęło się 14 lutego br. lecz ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii zostało zawieszone na ponad 3 miesiące. Po wznowieniu szkolenia słuchacze zajęcia teoretyczne odbywali w formie nauki zdalnej, a zajęcia praktyczne realizowane były w pomniejszonych grupach na terenach jednostek OSP w Gomulinie, Rozprzy, Bogdanowie, Starej Wsi i Grabicy. Końcowy egzamin został przeprowadzony na terenie jednostek OSP Krzyżanów i OSP Rozprza, składał się z testu wiedzy oraz ćwiczeń praktycznych, pomyślnie zdało go 32 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin Ręczno, Gorzkowice, Rozprza, Wola Krzysztoporska oraz Grabica. Zdany egzamin upoważnia ich do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Gratulujemy!