Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Postępowania prowadzone przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w czasie epidemii

W związku z wejściem w życie w dniu 31.03.2020 r. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) przedstawiamy poniżej informację na temat funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim w kontekście prowadzonych postępowań takich jak między innymi wydawanie opinii, odbiory budynków, uzgadnianie operatów ppoż. Zaznaczamy jednocześnie, że w przypadku spraw niewymagających bezpośredniej obecności funkcjonariuszy oraz sprawach dotyczących zagrożenia życia i zdrowia ludzi postępowania są prowadzone. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

Postępowania prowadzone przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim w czasie epidemii - SZCZEGÓŁY