Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Eliminacje Miejskie OTWP

W dniu 20 lutego br. w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim zostały przeprowadzone miejskie eliminacje do XLIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 39 uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI i VII-VIII) oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Patronatem honorowym eliminacji był Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak, który ufundował nagrody główne - książki.

Ponadto drobne upominki ufundowała firma GAZEX oraz Nadleśnictwo Piotrków. Wręczenia nagród i dyplomów dla finalistów konkursu dokonali: Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Jakub Rytych oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Krzysztof Michalski.

Jury eliminacji miejskich w składzie:
1. st. kpt. Adrian Dziubecki - przewodniczący

2. mł. kpt Mariusz Pietraszczyk – Sekretarz

3. mł. kpt. Hubert Łukasik – członek

4. mł. kpt. Kacper Cabała - członek

po przeprowadzeniu pierwszej części, polegającej na wypełnieniu testu składającego się z 30 pytań, wyłoniło pięciu najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej. Podczas drugiej części Turnieju uczestnicy ustnie odpowiadali na zestawy pytań, co zadecydowało o ostatecznym wyniku rywalizacji. Warto wspomnieć, że rywalizacja była na niezwykle wysokim poziomie, gdyż w III grupie wiekowej konieczne było przeprowadzenie dogrywki.

Po sporządzeniu protokołu z przebiegu Turnieju, lista finalistów eliminacji miejskich wygląda następująco:

I grupa wiekowa (klasy 1 – 6 szkół podstawowych)

 1. miejsce – Daria Szczepaniak            
 2. miejsce – Jakub Koszman                 
 3. miejsce – Julia Karaś                        
 4. miejsce – Maja Chrząszczyk             
 5. miejsce – Oskar Rogut                                  

II grupa wiekowa (klasy 7 – 8 szkół podstawowych)

 1. miejsce – Mateusz Urbański             
 2. miejsce – Mateusz Pajączkowski
 3. miejsce – Bartosz Papierak
 4. miejsce – Amelia Wąchała
 5. miejsce – Katarzyna Ruś

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

 1. miejsce – Amelia Dragojew
 2. miejsce – Krzysztof Kiciński
 3. miejsce – Oliwia Piątkowska
 4. miejsce – Wiktoria Szefer
 5. miejsce –  Michalina Klimas

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy opiekunom za duże zaangażowanie w szerzeniu wśród młodzieży zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz dziękujemy fundatorom nagród:
Panu Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, firmie Gazex oraz Nadleśnictwu Piotrków za wspieranie działalności w zakresie propagowania zagadnień przeciwpożarowych wśród młodzieży.