Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Narada podsumowująca działalności Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

W dniu 05 lutego br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się narada podsumowująca działalności Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W naradzie udział wzięli :st. bryg. Marek Jankowski – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Piotr Wojtysiak – Starosta Powiatu piotrkowskiego, samorządowcy ziemi piotrkowskiej, przedstawiciele współpracujących służb, inspekcji oraz członkowie Prezydium Zarządy Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Prezesem ZOPZOSP RP Tadeuszem Karczem na czele.

W czasie narady przedstawiono działalność KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim w 2019r. w głównych obszarach  tj. operacyjnym, kontrolno- rozpoznawczym, szkoleniowym,  kwatermistrzowsko – technicznym.

W podsumowaniu nakreślone zostały cele na rok 2020.

 Była to wspaniała okazja aby złożyć podziękowania za pomoc włożoną na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
i powiatu piotrkowskiego wyróżnieni zostali

- Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

- Pan Piotr Wojtysiak Starosta Powiatu Piotrkowskiego,

- Pan Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica,

- mł. insp. Krzysztof Mikułowski  Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim,

- płk. Krzysztof Mrówczyński Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim,

- Pan Wojciech Badura Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków

- Podharcmistrz Artur Gruszka z Harcerskiego Związku Drużyn 54-tych  im Stefana Mirowskiego,

Za wzorową gotowość operacyjną wyróżnione zostały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w:

-  OSP Dąbrowa n. Czarną

- OSP Grabica

- OSP Przygłów

- OSP Srock

- OSP Sulejów