Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - eliminacje miejskie

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Eliminacje Miejskie – 20 lutego 2020 r. o godz. 9:00
w siedzibie tutejszej komendy

 Informuję, że wzorem lat ubiegłych organizowane są eliminacje miejskie do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom".

Zgodnie z regulaminem OTWP turniej będzie przeprowadzony w trzech grupach tj:

  • I grupa - uczniowie szkół podstawowych klas I-VI,
  • II grupa - uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII,
  • III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

            W związku z powyższym zwracam się do organizatorów – Dyrektorów szkół z terenu Piotrkowa Trybunalskiego - o przeprowadzenie eliminacji szkolnych do konkursu oraz zgłoszenie pisemne wg. załącznika, do tut. komendy danych osobowych dwóch wytypowanych uczniów z odpowiedniej grupy wiekowej, najpóźniej do dnia17 lutego 2020 roku.

 

Więcej informacji w zakładce KONKURSY-OTWP(kliknij tutaj)