Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka

W dniu 7 stycznia br. podczas zmiany służbowej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste wręczenie nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka dla dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "PIOTRKÓW COO”. Uroczystego wręczenia nagrody dokonał Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Jakub Rytych.

Za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej wyróżniony został zastępca Dowódcy JRG KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Wojciech Pawlikowski. Pan mł. bryg Wojciech Pawlikowski służbę w PSP pełni od 1999 roku. Od 2018 pełni funkcję nieetatowego dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "PIOTRKÓW COO” oraz zastępcy koordynatora wojewódzkiego w przedmiotowej dziedzinie ratownictwa.