Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Informacje dla Jednostek OSP związane z rozliczeniem “dotacji 5000 +”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia 16 grudnia 2019 roku w siedzibie KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim (Centrum Obsługi Dotacji - II piętro budynku głównego) uruchomiono proces rozliczenia dotacji SOD-3 “5000+”. Rozliczenia należy dokonać najpóźniej  do dnia 20.01.2020 roku z uwagi na konieczność wygenerowania elektronicznych dokumentów rozliczeniowych przez jednostki nadrzędne.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji 5000+:

  1. 1. Umowa.
  2. 2. Faktura lub faktury (rachunki)+ jeżeli płatność przelewem to potwierdzenie zapłaty w terminie z systemu bankowego.
  3. 3. Zaświadczenie z banku o uzyskanych odsetkach od dotacji lub braku.
  4. 4. Książka inwentarzowa / gospodarza jednostki OSP.
  5. 5. Oświadczenie Prezesa o wykonaniu przedsięwzięcia.
  6. 6. 2-3 zdjęcia z przeprowadzonego przedsięwzięcia (dostarczone w wersji elektronicznej lub papierowej).

Ponadto przypominamy, że nieprzekraczalny termin realizacji zadania publicznego z umowy dotacji przypada na dzień: 30. 12. 2019 r.

Jest to data graniczna opłacenia faktur za zakupy oraz realizacji założonego w umowie dotacji przedsięwzięcia.

Rozliczenia dotacji odbywają się w dniach od Pn do Pt od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem  dni świątecznych i 27.12.2019 roku.