Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Zakończenie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

W okresie od 5 do 14 lipca br. w Komendzie Miejskiej PSP realizowane było szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Ukończyło je 28 druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu piotrkowskiego. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego. W realizacje szkolenia zaangażowano pojazdy i sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu jednostki ratowniczo-gaśniczej tut. Komendy jak i jednostek OSP, których członkowie brali udział w kursie. Pojazdy na których ćwiczono techniki ratownicze uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Sipy, któremu bardzo  dziękujemy.