Eliminacje Miejskie XXXVIII edycji OTWP

 W eliminacjach wzięło udział 44 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Piotrkowa. Patronatem honorowym eliminacji był prezydent miasta Piotrkowa Tryb. Krzysztof Chojniak, który ufundował nagrody książkowe. Laureaci pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej dostali od Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim nagrody w postaci czujek dymu i tlenku węgla. Wręczenia nagród i dyplomów dla finalistów konkursu dokonali: wiceprezydent miasta Piotrkowa Tryb. Andrzej Kacperek oraz zastępca komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Tryb. st. bryg. Paweł Kardas.

Jury Eliminacji Miejskich w składzie:
1. st. bryg. Paweł Kardas - Przewodniczący 
2. st. kpt. Jakub Rytych - Sekretarz
3. mł. kpt. Adrian Dziubecki - Członek
w wyniku rozgrywek finałowych wyłoniła najlepszych pięciu zawodników w każdej grupie wiekowej:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
1. Dawid Czaszka - Sp nr 11 - 5 pkt.
2. Aleksandra Krakowiak - ZSG nr 1 - 4 pkt.
3. Igor Ortyl - SP nr 16 - 4 pkt.
4. Katarzyna Kubiak - ZSG nr 1 - 4 pkt.
5. Filip Ozga - SP nr 11 - 2 pkt. 

II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Igor Ziemnicki - HZD 54/ ZSG nr 1 - 7 pkt.
2. Bartosz Zasempa - Gimnazjum nr 4 - 4 pkt.
3. Angelika Błaszczyk - Gimnazjum nr 3 - 3 pkt.
4. Julia Majewska - Gimnazjum nr 5 - 2 pkt.
5. Emilia Nowak - HZD 54/ ZSG nr 1 - 2 pkt. 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Paula Barczak - II LO - 12 pkt.
2. Arkadiusz Midera - I LO - 7 pkt.
3. Mariola Pirek - I LO - 7 pkt.
4. Norbert Motylski - ZSP nr 6 - 1 pkt.
5. Marta Famulska - ZSP nr 6 - 1 pkt.


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach powiatowych. Dziękujemy opiekunom za duże zaangażowanie 
w szerzeniu wśród młodzieży zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz dziękujemy fundatorom nagród za wspieranie działalności w zakresie propagowania zagadnień przeciwpożarowych wśród młodzieży.