Eliminacje Miejskie OTWP

W dniu 21 lutego br. w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. zostały przeprowadzone miejskie eliminacje do XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 37 uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Patronatem honorowym eliminacji był Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak, który ufundował nagrody główne - książki. Wręczenia nagród i dyplomów dla finalistów konkursu dokonali: Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pan Andrzej Kacperek oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Paweł Kardas.


Jury eliminacji MIEJSKICH w składzie:
1. st. kpt Jakub Rytych - Przewodniczący
2. kpt. Adrian Dziubecki - Sekretarz
3. mł. ogn. Mariusz Pietraszczyk - członek
wyłoniła najlepszych pięciu zawodników w każdej grupie wiekowej.

I grupa wiekowa (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych)

 1. Julia Wolska- SP nr 3- 10pkt.
 2. Oliwia Gliszczyńska- ZHD – 54- 9pkt.
 3. Amelia Wąchała- SP nr 2 - 5pkt.(po dogrywce)
 4. Jakub Kowara- SP nr 8- 5pkt. (po dogrywce)
 5. Jakub Kuśmierek - SP nr 12- 0pkt.

II grupa wiekowa (uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum
klasy II i III)

 1. Natalia Tuchowska- SP nr 3- 6pkt.
 2. Amelia Dragojew- SP nr 10- 6pkt.
 3. Martyna Chrząszczyk- SP nr 3- 4pkt.
 4. Michał Adaszek- SP nr 10- 3pkt.
 5. Agata Radke- SP nr 2- 2pkt.

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych)

 

 1. Damian Mamrot- III LO- 11pkt.
 2. Grzegorz Koszelak- II LO- 10pkt.
 3. Weronika Ściubeł- HZD – 54- 3pkt.
 4. Hubert Włodarczyk - ZSP – 1- 1pkt.
 5. Bartosz Piotrowski- II LO- 0 pkt.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy opiekunom za duże zaangażowanie w szerzeniu wśród młodzieży zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz dziękujemy Panu Prezydentowi za ufundowanie nagród.