Eliminacje powiatowe OTWP

W dniu 29 marca br. w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje do XL Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 34 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego. Eliminacje odbyły się pod patronatem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Piotrkowie Trybunalskim.


Zgodnie z regulaminem OTWP turniej przeprowadzony został w trzech grupach wiekowych tj:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych,
II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,
III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Prace oceniało Jury w składzie:

1. bryg. w st. spocz. Dariusz Lorenc - Przewodniczący
2. st. kpt. Jakub Rytych - Sekretarz

3. kpt. Adrian Dziubecki - Członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

 1. Mateusz Leśniewski          - SP w Straszowie                              - 22  pkt.
 2. Adam Jaśkowski               - SP w Goleszach Dużych                 - 21  pkt.
 3. Patrycja Piotrowska          - SP w Trzepnica                                - 20 pkt.
 4. Maciej Nalepa                   - SP nr 11 w Piotrkowie Tryb.           - 19 pkt + 9 pkt.(dogrywka)
 5. Mateusz Skrobek               - SP Ręczno                                       - 19 pkt + 6 pkt.(dogrywka)

II grupa wiekowa (gimnazja)

 1. Patrycja Bednarek             - Gimnazjum w Gomulinie                            - 23 pkt.
 2. Katarzyna Cieślik              - Gimnazjum w Ręcznie                                - 22 pkt.
 3. Michał Musiał                    - Gimnazjum w Wolborzu                             - 20 pkt.
 4. Zuzanna Antosik               - Gimnazjum w Rozprzy                               - 20 pkt.
 5. Natalia Fogiel                    - Gimnazjum w Przygłowie                           - 20 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

 1. Grzegorz Koszelak                        - OSP Wola Krzysztoporska              -  22 pkt.
 2. Damian Mamrot                            - III LO                                              -  21 pkt.
 3. Piotr Janiec                                    - ZSP Czarnocin                                -  18 pkt.
 4. Michał Moneta                              - ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb.          -  16 pkt.
 5. Szymon Wiączek                           - ZSP Szydłów                                  -  16 pkt 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

 1. Mateusz Leśniewski          - SP w Straszowie                                         - 5  pkt                       
 2. Mateusz Skrobek               - SP Ręczno                                                   - 3  pkt.
 3. Adam Jaśkowski               - SP w Goleszach Dużych                             - 2 pkt.
 4. Patrycja Piotrowska          - SP w Trzepnica                                           - 1  pkt.
 5. Maciej Nalepa                   - SP nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim         - 0 pkt

II grupa wiekowa (gimnazja)

 1. Michał Musiał                    - Gimnazjum w Wolborzu                             - 11 pkt.
 2. Katarzyna Cieślik              - Gimnazjum w Ręcznie                                - 9 pkt.
 3. Zuzanna Antosik               - Gimnazjum w Rozprzy                               - 9 pkt.
 4. Patrycja Bednarek             - Gimnazjum w Gomulinie                            - 8 pkt.
 5. Natalia Fogiel                    - Gimnazjum w Przygłowie                           - 1 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

 1. Grzegorz Koszelak                        - OSP Wola Krzysztoporska              -  16 pkt.
 2. Damian Mamrot                            - III LO                                              -  12  pkt.
 3. Michał Moneta                              - ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb           -  9 pkt.
 4. Szymon Wiączek                          - ZSP Szydłów                                  -  8 pkt.
 5. Piotr Janiec                                   - ZSP Czarnocin                                -   5 pkt.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentowały Miasto Piotrków Trybunalski oraz powiat piotrkowski w eliminacjach
na szczeblu wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie
się w dniu 7 kwietnia 2017r. od godz. 10:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II
w Tuszynie przy ul. Żeromskiego 31

Nagrody i Dyplomy wręczali:

Piotr Wojtysiak – Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego

st. bryg. Paweł Kardas – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim
dh Tadeusz Karcz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.