Zakończenie szkolenia podstawowego ratowników OSP

W dniu 23 października br. odbył się egzamin kończący już trzecie w tym roku szkoleniepodstawowe ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie, które było realizowane przez tut. Komendę w terminie 09.09 - 23.10.2016r. ukończyło 35 druhów. W czasie szkolenia strażacy nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające im brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.