OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Eliminacje Miejskie – 26 lutego 2019 r. o godz. 9:00
KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jagiellońska  11

 

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych organizowane są eliminacje miejskie do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Zgodnie z regulaminem OTWP turniej będzie przeprowadzony w trzech grupach tj:

  • I grupa - uczniowie szkół podstawowych klas I-VI,
  • II grupa - uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjum,
  • III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W związku z powyższym zwracamy się do organizatorów – Dyrektorów szkół z terenu Piotrkowa Trybunalskiego - o przeprowadzenie eliminacji szkolnych do konkursu oraz zgłoszenie pisemne do tut. Komendy (wg. Załącznika), danych osobowych dwóch wytypowanych uczniów z odpowiedniej grupy wiekowej, najpóźniej do dnia


13 lutego 2019 roku.

Eliminacje miejskie zostaną przeprowadzone

w dniu 26 luty 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie tut. komendy.

Organizatorami konkursu są: Komenda Miejska PSP w Piotrkowie Tryb. i Oddział Ratownictwa Wodnego OSP w Piotrkowie Tryb. Głównym fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb.

Więcej informacji udzielić mogą:

  • kpt. Adrian Dziubecki,
  • mł. ogn. Mariusz Pietraszczyk

pod numerem tel. 44 647-39-19 wew. 151, 605 435 910 w godz. 8.00 – 15.00

Ponadto informuję, że materiały pomocnicze do turnieju można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

http://www.straz.gov.pl/

http://www.straz.lodz.pl

http://www.strazpiotrkow.pl

http://www.sgsp.edu.pl/

http://www.zosprp.pl/

     

    Do pobrania: