Statystyki zdarzeń na dzień 12.08.2019

panel
551
Pożary
panel
779
Miejscowe zagrożenia
panel
103
Alarmy fałszywe
panel
1433
Suma