banner

Aktualności

Pozar sadzy w kominie - komunikat

 

 

KOMUNIKAT

                       

W sezonie grzewczym od 1 września 2017 do dnia 23 stycznia 2018 r. na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego odnotowano 6, a na terenie powiatu piotrkowskiego odnotowano 13 pożarów sadzy
w kominie.

Najczęściej przyczyną tych zdarzeń był brak terminowego i regularnego czyszczenia przewodów kominowych. Przypominamy, że właściciele lub zarządcy obowiązani są do terminowych kontroli
i czyszczenia przewodów kominowych.

Kontrola:

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: art. 62 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Czyszczenie:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenu § 34 w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

- od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na trzy miesiące,

- od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym – co najmniej raz na sześć miesięcy.

Czynności te wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Jednak w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych i budownictwa zagrodowego czyszczenia przewodów kominowych może dokonać sam właściciel.

Pożar sadzy w kominie może doprowadzić do rozprzestrzenienia pożaru na sąsiadujące pomieszczenia, konstrukcję dachową. Pęknięcie komina może skutkować przedostaniem się dymu
i toksycznych produktów spalania, w tym tlenku węgla do pomieszczeń. Brak terminowych kontroli
i czyszczenia przewodów kominowych może sprowadzić bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia i życia.

Kampanie informacyjne

czad 1 

costa Ulotka 1str

fajerwerki

 

 nfosigwlogo

Statystyki zdarzeń

Na dzień 05.11.2018 odnotowano 2037 zdarzeń

[No canvas support]

Ciekawe poradniki