Statystyki zdarzeń na dzień 11.02.2018

panel
41
Pożary
panel
100
Miejscowe zagrożenia
panel
15
Alarmy fałszywe
panel
156
Suma