Statystyki zdarzeń na dzień 13.01.2020

panel
15
Pożary
panel
33
Miejscowe zagrożenia
panel
4
Alarmy fałszywe
panel
52
Suma